Events

Club de l’Experiència · Estels quàntics i forats negres · Com pensen els físics que són els forats negres?

0,00

Veurem els tipus de forats negres i sabrem que «no tenen pel», ens familiaritzarem amb el disc d’acreció, l’horitzó d’esdeveniments, l’ergosfera i altres característiques i conjectures, coneixerem el que va dir Stephen Hawking sobre l’evaporació de forats negres, l’entropia i la temperatura d’un forat negre...

At 18:00 h
Seu d'Alumni · Gran Via de les Corts Catalanes, 582 · Barcelona