CLUBS ALUMNI UNIVERSITAT DE BARCELONA

La Universitat de Barcelona compta amb una oferta formativa oficial de 73 graus i una formació especialitzada de més de 800 màsters i postgraus. Els clubs d’Alumni Universitat de Barcelona són un reflex d’aquesta gran oferta i agrupen sobre una mateixa temàtica interessos comuns dels nostres associats.

Aquests clubs es creen per petició dels nostres socis amb l’objectiu d’organitzar activitats d’interès pels seus membres, oberts a tots els socis Alumni que vulguin participar.

Una de les finalitats és facilitar la creació de xarxes de relació professional i estimular el sentiment de pertinença a la Universitat. Amb aquest esperit, s’organitzen activitats que fomenten el networking professional.

Alumni UB posa a disposició dels clubs tots els mitjans que té al seu abast, reserva d’espais per organitzar-hi activitats, eines per difondre iniciatives, comunicació a través de les xarxes socials, així com tota la logística associada (inscripcions, coordinació, enquestes de satisfacció, etc.).

Si esteu interessats a posar en marxa un club temàtic, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

CLUBS ACTIUS

CLUB DE BIOLOGIA I BIOTECNOLOGIA

Jordi Serra Cobo
President

biologia@alumni.ub.edu

«La biologia i la biotecnologia … una aposta de futur.»

L’aposta de futur de la nostra societat són el coneixement i la innovació.
El Club de Biologia i Biotecnologia dóna a conèixer les novetats i perspectives professionals d’aquestes dues disciplines, que tenen i tindran una importància cabdal en el segle XXI.

CLUB DE FILOSOFIA

Paloma Llorente
Presidenta
palomallorente1@gmail.com

«Treballar en filosofia – com treballar en arquitectura, en molts sentits – és en realitat un treball sobre un mateix. Sobre la pròpia interpretació. Sobre el propi mode de veure les coses i el que un espera d’elles.»

L. Wittgenstein. Aforismes. Cultura i Valor § 84

Espai transversal on compartir, obrir perspectives i coneixements històrics i actuals des de diferents perspectives que afecten a la vida humana i la seva acció social.

CLUB DE FINANCES

Manuela Bosch
Presidenta
M.Mercè Claramunt
Vicepresidenta

manubosch@ub.edu

«Finances amb seny»

Activitats del club i objectius:

L’objectiu d’aquest club consisteix a organitzar diferents tipus d’activitats per l’associació d’exalumnes de la UB que ens permeti fer divulgació relacionada amb el món de les finances.

Volem ser partícips, en la mesura que ens sigui possible, de l’adquisició d’una cultura financera  que ens ajudi a prendre decisions responsables en relació a temes financers individuals, que formen part de la nostra vida quotidiana.

Les decisions en aspectes financers, com qualsevol tipus de decisió, tenen unes conseqüències que val la pena conèixer i valorar abans de dur-se a terme. La correcta planificació en aquest sentit, ens ha de permetre viure amb més tranquil·litat al llarg del nostre cicle vital.  Des del club Finances volem col·laborar a fer-ho possible.

CLUB D’INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT

Pere Juàrez Vives
President

info@alumni.ub.edu

“En la naturalesa de les innovacions està implícit el vertigen d’emprendre grans canvis per poder donar grans salts. El millor camí perquè una nació es projecti millor en el futur és que definitivament assumeixi que només innovant podrà aconseguir als països més pròspers”

Joseph A. Schumpeter

El Club d’Innovació i Competitivitat promou i dóna a conèixer la cultura de la gestió de la innovació en totes les seves vessants; essent un punt de trobada on compartir les nostres experiències.

CLUB D’INTEL•LIGÈNCIA EMOCIONAL

Jose Arregui Dalmases
President

intel.ligenciaemocional@alumni.ub.edu

«Hi ha, almenys, un racó a l’univers on amb tota seguretat pots millorar, i ets tu mateix.»

Aldous Huxley

Quan reconeixem, acceptem, comprenem i gestionem adequadament les emocions, podem augmentar el nostre benestar, entendre els altres i millorar les relacions interpersonals.

CLUB DE LECTURA

Maria Elvira
Presidenta

mariaelvira@ub.edu

«El lector pot ser considerat el personatge principal de la novel·la, en pla d’igualtat amb l’autor; sense ell no s’aconsegueix res.»

Elsa Triolet (1896-1970)

Poder gaudir del plaer de la lectura, aprofundir en el coneixement dels autors i de les seves obres, fruir amb l’intercanvi d’opinions en les trobades mensuals, participar en activitats extralectores: això és el que pretén el Club de Lectura.

FÒRUM DE LEGE FERENDA

Yolanda Pardo
Presidenta

legeferenda@ub.edu

«Forum independent, nous paradigmes per una nova justícia»

L’objectiu del FORUM es la creació d’un espai físic, virtual i intel·lectual per tal d’analitzar, revisar, definir i proposar els paradigmes per dinamitzar la societat a través del Dret, mirant cap a una Llei i una Justícia noves, per tractar d’establir nous àmbits d’actuació de les diverses professions que integren l’àmbit del dret i la justícia.

S’estableix com a principi d’acció el culte al coneixement, entenent com a tal la simbiosi adequada entre ciència, formació, experiència i capacitat.