Yolanda Solà

Yolanda Solà

Doctora en Física. Investigadora i professora associada a la Universitat de Barcelona.

Doctora en Física. Investigadora i professora associada a la Universitat de Barcelona. Imparteix classes de meteorologia i de canvi climàtic al grau de Física i en diversos màsters. També coordina i fa classes de meteorologia a la Universitat de l’Experiència de la UB.

El seu camp de recerca és la radiació solar, amb especial interès en la mesura i modelització de la radiació ultraviolada i els factors que l’afecten, com la capa d’ozó i els núvols. També estudia els efectes biològics de la radiació ultraviolada en la salut humana

Events