Mireia Gargallo

Mireia Gargallo

Mireia Gargallo

Psicòloga - Consultora Orientació i RRHH

Psicòloga – Formadora – Orientadora laboral

Graduada en Educació Social i Master’s Degree, màster en educació i e-learning és una gran coneixedora sobre els RRHH i la formació ocupacional, desenvolupant el que ella descriu com la seva gran passió gran pasión: ORIENTAR , amb lletres majúscules.

Events