Dolors Herbera

0224 Dolors Herbera

Dolors Herbera

Presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques, membre del Comitè Científic de la Barcelona Graduate School of Mathematics i secretària del Comitè Espanyol de Matemàtiques.

Professora a la Universitat Autònoma de Barcelona des de fa més de trenta anys. Ha treballat també a la Universitat Rutgers (Estats Units) com a fulbright post-doctoral fellow, i ha estat professora visitant a universitats d´Itàlia, Alemanya, Noruega, Txèquia, Mèxic i Hongria, entre d´altres.
La seva àrea de recerca és l’àlgebra i temes propers als que va començar a desenvolupar Emmy Noether. Ha publicat uns quaranta articles en revistes d’impacte internacional, i ha estat convidada com a ponent a nombrosos congressos científics.
Actualment és presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques, membre del Comitè Científic de la Barcelona Graduate School of Mathematics i secretària del Comitè Espanyol de Matemàtiques.

Events

ID Nom de l'activitat Durada Data activitat
Emmy Noether i el poder de l’abstracció en matemàtiques Hores 24/01/2021