Col·lectiu de dones de l’ICMAB

Membres Icmab

Col·lectiu de dones de l’ICMAB

Membres de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

Núria Aliaga, professora d’investigació ICREA

M. Isabel Alonso, investigadora científica

Esther Barrena, científica titular

Mariona Coll, científica titular

Arántzazu González, investigadora Ramón y Cajal

Mariana Köber, investigadora TecnioSpring

Anna Laromaine, científica titular

Ana M. López, investigadora Ramón y Cajal

Joana Martínez, personal de suport a la recerca

Anna May, responsable de comunicació i divulgació

Rosario Núñez, investigadora científica

Carmen Ocal, professora d’investigació

M. Rosa Palacín, professora d’investigació

Imma Ratera, científica titular

Susagna Ricart, científica titular

Anna Roig, professora d’investigació

Pietat Sierra, personal d’administració

Marta Vendrell, secretària de direcció

Events