Professors

Teresa Arrufat

Narradora

Tomás Molina

Director Científic de la Jornada

Tomás Molina

Llicenciat en Físiques per la UB.

Cap de Meteorologia de la Televisió de Catalunya.