Tomás Molina

Tomás Molina

Llicenciat en Físiques per la UB.

Cap de Meteorologia de la Televisió de Catalunya.