Sandra Moliner Nuño

Sandra Moliner Nuño

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Doctora del Departament de Representació Arquitectònica de l’ETSAB per la tesi «Un viaje en el tiempo: el Poble Espanyol de Montjuïc». És professora d’Expressió Gràfica Arquitectònica a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de La Salle (2002-2013) i a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. Assisteix als congressos d’Expressió Gràfica Arquitectònica, on aporta articles relacionats amb la temàtica del viatge i el dibuix en l’arquitectura. És coautora del blog Subministrament d’emocions, de crítica i debat sobre arquitectura. És autora del projecte Parc de Can Lluc, a Santa Coloma de Cervelló, seleccionat a l’Open Space Connection, amb exposició itinerant Lausana-Barcelona, el 2017. Comparteix despatx amb Isidre Santacreu desenvolupant habitatges unifamiliars, projectes d’espais públics i equipaments culturals, i projectes de rehabilitació i millora d’accessibilitat per a comunitats de propietaris.

Events