Sandra Bestraten Castells

Sandra Bestraten Castells

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Actualment presideix el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a la demarcació de Barcelona i també la Universitat Sense Fronteres. És professora de les assignatures optatives d’Habitatge i Cooperació i de Tecnologies de Baix Cost per a la Cooperació a l’ETSAB, on és codirectora dels Tallers Anuals Experimentals d’Arquitectura Sostenible. Càtedra UNESCO de sostenibilitat–UPC Càtedra d’accessibilitat–UPC. És membre del Consell del Centre de Cooperació per al Desenvolupament CCD-UPC. És arquitecta lliberal des del 2001. És coautora dels projectes de rehabilitació que es van desenvolupar al barri de la Mina del 2003 al 2005. Va guanyar del 2n Concurs de Projectes Final de Carrera sobre cooperació per al desenvolupament i la beca del V Centenari del Descobriment d’Amèrica.

Events

ID Nom de l'activitat Durada Data activitat
Club de l’Experiència · Passejada pel barri de Bellvitge Hores 25/01/2021