Nuria Salán

Núria Salan Web

Nuria Salán

Llicenciada en Ciències Químiques i doctora en Ciència i Enginyeria de Materials, divulgadora i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia

Núria Salán és llicenciada en Ciències Químiques i doctora en Ciència i Enginyeria de Materials. És professora a la Universitat Politènica de Catalunya (UPC) i investigadora del Centre d’Integritat Estructural, Fiabilitat i Micromecànica dels Materials, especialitzada en processos metal·lúrgics, recobriments i materials compostos multiescalars. Ha estat coordinadora acadèmica del programa de Gènere de la UPC i coordinadora acadèmica del projecte Recerca i Innovació en Metodologies d’Aprenentatge de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC. Actualment és sotsdirectora de Promoció de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual (UPC-Terrassa) i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, i compatibilitza l’activitat acadèmica i investigadora amb la divulgació a les escoles de primària i centres de secundària que demanen alguna de les seves xerrades.

Col·labora puntualment en programes de divulgació de ràdio i televisió, i presenta un programa a Fibracat TV sobre dones inventores (L’enginy (in)visible). Ha estat guardonada en diverses ocasions i, recentment, ha estat distingida amb el Premi Gaudí Gresol per la divulgació de la tecnologia.

Events