Lourdes López

Lourdes López

Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l’entorn laboral a través de l’IL3-UB

Certificada en Model Bridge d’Estils Relacionals • Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona Experiència: • Àmplia experiència com a formadora en habilitats de comunicació, interpersonals i en públic, lideratge i intel·ligència emocional, entre d’altres. • Formacions en grup i entrenaments individuals a directius i professionals del sector públic i privat. • Quinze anys en l’entorn multinacional com a project manager.

Events

ID Nom de l'activitat Durada Data activitat
Emocionalment intel·ligents Hores 21/10/2021