Joan Corbella

Joan Corbella

Doctor en Medicina per la UB.

Director general d’ICAPP (Institut Corbella d’Assistència Psiquiàtrica i Psicològica).