Joan Castells

Joan Castells

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la UB.

President executiu de FIATC Assegurances.