Carmen Domingo

Carmen Domingo

Carmen Domingo

Escriptora de llibres, va ser candidata als Premis Max de les Arts Escèniques 2016

Escriptora de llibres de la magnitud de Gala-Dalí. Va ser candidata als Premis Max de les Arts Escèniques 2016 en la categoria de Millor autor novell amb l’obra Yo maté a mi hija, i finalista el 2017 en la categoria de Millor autor teatral amb l’obra Només són dones. Els seus assajos i novel·les de caràcter històric revelen clarament la seva opinió sobre la importància del rol de la dona en la història del segle xx a Espanya.

Events

ID Nom de l'activitat Durada Data activitat
Llibres i lectures virals Hores 15/05/2021