Maria Couto Escudero

Maria Couto

Maria Couto Escudero

Gestora de projectes de mobilitat internacional

Psicòloga – Formadora – Orientadora laboral

Graduada en Educació Social i Master’s Degree, màster en educació i e-learning és una gran coneixedora sobre els RRHH i la formació ocupacional, desenvolupant el que ella descriu com la seva gran passió gran pasión: ORIENTAR , amb lletres majúscules.

Events

ID Nom de l'activitat Durada Data activitat
Com buscar feina i fer pràctiques a l’estranger Hores 03/11/2021