Josep Maria Sans

Josep Maria Sans

Llicenciat en Història Medieval per la UB.

Exdirector de l’Arxiu Nacional de Catalunya.