Jordi Diaz Callejo

Jordi Diaz Callejo

Enginyer tècnic agrícola especialitzat en jardineria, paisatge i patrimoni

Ha cursat el postgrau de Jardineria i Paisatge i Interpretació Ambiental i del Patrimoni, el curs Arquitectura de Jardines en España i el màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia. Actualment treballa a la Direcció d’Arquitectura Urbana i Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, però ha treballat a l’empresa privada durant molts anys desenvolupant tasques diverses (des de gestió d’obres i realització de projectes fins a direcció de departaments tècnics). Així mateix, ha estat professor del postgrau de Gestió d’Espais Verds de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha participat com a ponent en diversos seminaris i jornades, i col·labora en revistes i publicacions relacionades amb el patrimoni i la valorització, difusió i recerca de la jardineria i el paisatge. Podeu llegir què sap i què opina al seu blog: https://jardinsipatrimoni.wordpress.com

Events

ID Nom de l'activitat Durada Data activitat
Club de l’Experiència · Passejada per redescobrir el Parc de la Ciutadella Hores 06/06/2019