Joaquín Viñas

Joaquín Viñas

Economista i formador en temàtiques vinculades a la felicitat en el treball

Joaquín Viñas és economista i formador en temàtiques vinculades a la felicitat en el treball. Desenvolupa sessions i programes formatius sobre actitud positiva, acte-motivació , intel·ligència emocional, desenvolupament de valors o lideratge positiu. Durant quinze anys ha liderat diversos departaments (comercial, trade marketing i sobretot màrqueting) d’empreses multinacionals, incloent-hi responsabilitats internacionals. Com a professor, col·labora des de fa disset anys amb diverses universitats, en diferents temàtiques que van des del lideratge fins a les competències transversals. Els últims anys s’ha especialitzat en l’impacte positiu de l’augment de la felicitat de les persones en les organitzacions.
www.joaquinvinas.com
www.linkedin.com/in/joaquinvinasgalanfelicidad

Events

ID Event Name Duration Start Date
Neurolideratge positiu 1 Hours 15/07/2024
La felicitat a la feina 2 Hours 15/07/2024