Esther Alcaraz

Alcaraz Petit

Esther Alcaraz

Psicòloga - Formadora - Educadora emocional

Psicòloga – Formadora – Educadora emocional

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona

Formadora – coach i experta en tècniques de recerca de feina

Events