Clu Vendes B2b Alumni Ub

CLUB DE VENDES B2B

La venda B2B està canviant sota el doble impuls del canvi tecnològic i de la major sofisticació de molts compradors. El COVID-19 ha accelerat aquests canvis.
Ens sembla el moment adequat per a proposar un fòrum en què compartir experiències, bones pràctiques i molt més per a inspirar la reflexió dels líders comercials.

L’objectiu és proporcionar debats i inputs per a elevar el nivell de la pràctica de la venda B2B, i participar en la seva progressiva transformació des d’art a disciplina que pot estudiar-se, mesurar-se i millorar.

Comptem amb vosaltres!

Enrico Nebbia President Club Vendes B2b

Enrico Nebbia
President