Estrategia

CLUB DE LIDERAGE I ESTRATÈGIA (L&E)

El Club de Lideratge i Estartègia d’Alumni Universitat de Barcelona ofereix les claus i les eines per millorar i desenvolupar la competència del lideratge tant a nivell professional com a nivell personal.

Angel Herraiz 263x263

Ángel Herraiz Tomey – President