Innovacio

CLUB D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ

El Club d’Innovació i Competitivitat Alumni Universitat de Barcelona promou i dóna a conèixer la cultura de la gestió de la innovació en totes les seves vessants; essent un punt de trobada on compartir les nostres experiències.

Pere Juàrez Vives
President