Club Empresa

CLUB D'ECONOMIA I EMPRESA

L’esperit empresarial nodreix els motors que mouen i fan créixer la nostra societat. El seu conductor és el veritable emprenedor que creix i es desenvolupa amb voluntat, esforç, treball i molta il·lusió. El resultat final ha de ser un benefici per l’empresa i també per la societat. Res garanteix que el camí sigui fàcil, però tal com deia Oswald Avery (1877-1955), metge i investigador primerenc sobre l’ADN, “cada cop que caiguis… recull alguna cosa”.

El nostre objectiu és proporcionar col·loquis i participar en progressius debats per mantenir i adaptar-se als temps que ens ha tocat viure i que no semblen gens fàcils. Volem combinar ponents de diverses disciplines acadèmiques per plantejar, analitzar, abordar, tractar…, temàtiques relacionades amb el món empresarial des de diferents òptiques. Ens sembla que el moment actual és complex i prou interessant per proposar fòrums que ens apropin a la realitat global i local en un entorn geopolíticament inestable i incert.

Seguint les petjades de Guy Kawasaki, que va ser chief evangelist de Macintosh, compartim que la millor raó per iniciar una empresa és que aquesta tingui sentit, motiu per crear un producte o servei i que la societat necessiti, i així fer un món millor.

Comptem amb vosaltres!

Agusti Casas

Dr. Agustí Casas – President del Club d’Economia i Empresa
Professor de la Facultat d’Economia i Empresa, del Departament d’Economia i Empresa. (UB). Des de 1994 ha impartit docència en l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials, posteriorment en diversos graus i postgraus oficials així com diversos màsters en l’entorn empresarial. Prèviament va treballar en el sector d’automoció

Esther Subira

Esther Subirà Presidenta del Club d’Economia i empresa
Professora Mercantil i Dra. en Ciències Econòmiques. Acadèmica de Número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-1914. Ha estat directora a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials i responsable de la coordinació de Màsters Oficials i Postgraus Internacionals (UB). Ha treballat per empreses industrials i del sector financer.